Смартфоните не са вредни за мозъка

03 Май 2019 | 09:16 333
Смартфоните не са вредни за мозъка

© pixabay.com

Учени отхвърлиха популярния мит

Учени провериха разпространената теория за вредата от излъчването на мобилните устройства. От ранна възраст ни се втълпява за вредата от телевизорите, компютрите, телефоните и микровълновите печки. Битува мнението, че радиацията, излъчвана от устройствата, води до появата на злокачествени образувания и негативно се отразява върху здравословното състояние въобще.

Британски учени решиха да проверят дали това е така. Те стигнали до извода, че през цялото време сме били мамени.

Опирайки се на експерименти, провеждани вече 29 години, и водейки собствено изследване, учените отхвърлиха един от основните митове.

По думите им електромагнитната радиация на смартфоните е толкова незначителна, че не нанася вреда върху организма. Излъчваната от тях нейонизирана радиация дори теоретически не е способна да навреди на организма, да не говорим за злокачествени образувания.

Учените отбелязват още, че по-рано проведени експерименти с радиация върху мишки не съответстват на действителността. В тези опити мишките са били подлагани на влиянието на голяма доза радиация, която е съпоставима с непосредствено облъчване от силен източник, какъвто е например ядрен блок.

Провеждан от друга група учени експеримент, продължаваща 29 години, показва, че делът на болните от рак през този период не се е променил. Ако в началото на експеримента мобилни телефони са имали само 9% от респондентите, то в края му телефони са имали 90% от хората.

Изхождайки от проведените експерименти, може да се направи извод, че смартфоните не вредят на организма и те могат да бъдат използвани продължително време.

При продължителни разговори обаче се повишава мозъчната активност. Предстои учените да разберат на какво се дължи това.

 

Коментари